Contact us on Telegram Chat Now! YouTube Channel Link!

Pinned Post

कोणकोणत्‍या शेतजमिनींना जमीन महसुलात सूट दिलेली असते?

प्रश्‍न :- कोणकोणत्‍या शेतजमिनींना जमीन महसुलात सूट दिलेली असते? उत्तर :- ज्‍या गावाची पैसेवारी पन्‍नास पैश्‍यापेक्षा कमी असते तेथील जिराय…

آخر المشاركات

पोटखराब क्षेत्र म्‍हणजे काय आणि त्‍याचे किती प्रकार आहेत ?

प्रश्‍न :- 'पोटखराब' क्षेत्र म्‍हणजे काय आणि त्‍याचे किती प्रकार आहेत? उत्तर :- 'पोटखराब' क्षेत्र म्‍हणजे खडकाळ, खंदक, खाण…

शासकीय पट्‍टेदार म्‍हणजे कोण?

प्रश्‍न :- शासकीय पट्‍टेदार म्‍हणजे कोण? उत्तर :- शासकीय पट्‍टेदारची व्‍याख्‍या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम २(११) मध्‍ये न…

भोगवटादार-२ प्रकारच्‍या जमिनी म्‍हणजे काय?

प्रश्‍न :- भोगवटादार-२ प्रकारच्‍या जमिनी म्‍हणजे काय? उत्तर :- भोगवटादार वर्ग २ ची व्‍याख्‍या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम …

भोगवटादार-१ प्रकारच्‍या जमिनी म्‍हणजे काय?

प्रश्‍न :- भोगवटादार-१ प्रकारच्‍या जमिनी म्‍हणजे काय? उत्तर :- भोगवटादार वर्ग १ ची व्‍याख्‍या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम …

गाव नमुना सहा-ड (नवीन उपभाग (पोट हिस्‍से) नोंदवही) मध्‍ये केवळ वाटण्‍या झाल्‍यामुळे होणारे भूमापन क्रमांकातील नवीन हिस्‍स्‍यांचाच समावेश होतो हे म्‍हणणे योग्‍य आहे काय?

प्रश्‍न :- गाव नमुना सहा-ड (नवीन उपभाग (पोट हिस्‍से) नोंदवही) मध्‍ये केवळ वाटण्‍या झाल्‍यामुळे होणारे भूमापन क्रमांकातील नवीन हिस्‍स्‍यांचाच समावेश …

तक्रार किंवा अपील प्रकरणातील एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास काय कार्यवाही करावी?

प्रश्‍न :- तक्रार किंवा अपील प्रकरणातील एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास काय कार्यवाही करावी? उत्तर :- तक्रार किंवा अपील प्रकरणातील ए…

संकीर्ण महसूल आकारणीच्या आदेशावर कार्यवाही कशी करावी?

प्रश्‍न :- संकीर्ण महसूल आकारणीच्या आदेशावर कार्यवाही कशी करावी? उत्तर :- सक्षम अधिकार्‍याच्या संकीर्ण महसूल आकारणीच्या आदेशाच्या दोन प्रती…

संकीर्ण जमीन महसुलाचे किती प्रकार आहेत?

प्रश्‍न :- संकीर्ण जमीन महसुलाचे किती प्रकार आहेत? उत्तर :- संकीर्ण जमीन महसुलाचे दोन प्रकार आहेत. (१) स्‍थानिक उपकरांसह पात्र संकीर्ण जम…

संकीर्ण जमीन महसुलाची उदाहरणे कोणती?

प्रश्‍न :- संकीर्ण जमीन महसुलाची उदाहरणे कोणती? उत्तर :- महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अन्वये आकारण्यात येणारे विविध प्रकारचे दंड, भ…

देवस्‍थान इनाम जमिनीवरील कुळ मयत झाल्‍यास त्‍याच्‍या वारसाची नोंद करता येते काय?

प्रश्‍न :- देवस्‍थान इनाम जमिनीवरील कुळ मयत झाल्‍यास त्‍याच्‍या वारसाची नोंद करता येते काय? उत्तर :- होय, देवस्‍थान इनाम जमिनीला वारसांची न…

देवस्‍थान इनाम जमिनीवर कुळाची नोंद घेता येते काय?

प्रश्‍न :- देवस्‍थान इनाम जमिनीवर कुळाची नोंद घेता येते काय? उत्तर :- होय, देवस्‍थान इनाम जमिनीत कुळाचे नाव दाखल होऊ शकते परंतु जर देवस्‍थ…

MLRC 1966

Loading Posts...

Act

Loading Posts...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.